Pagina opties

Groter

Bekendmakingen

Over uw buurt

Wij plaatsen alle officiële bekendmakingen in huis-aan-huisblad Het Kompas. De officiële bekendmakingen van gemeente Hoeksche Waard zijn digitaal op onze website beschikbaar.

Bekendmakingen van afgelopen week

Bekendmakingen van afgelopen maand

Al onze bekendmakingen van vergunningen en regelgeving vindt u ook terug op deze website:

www.overheid.nl/overuwbuurt

U kunt zich abonneren op bekendmakingen van uw buurt via de website van Overheid.nl. U ontvangt dan automatisch per e-mail de bekendmakingen uit het door u aangegeven postcodegebied.

Uitslag draagvlakmeting BIZ Stichting 'Strien ... graag gezien!'

De uitslag van de draagvlakmeting van de bedrijveninvesteringszone Strijen is positief. Dat betekent dat de bedrijveninvesteringszone Stichting ‘Strien, … graag gezien!!’ verlengd is met 5 jaar.

De draagvlakmeting onder de ondernemers vond plaats in de periode 7 januari 2020 tot en met 21 januari 2020. Hier kwam uit dat er voldoende draagvlak is. Notaris Van der Kuijp uit Strijen controleerde het verloop van de stemming en maakte een procesverbaal. Hierdoor is bepaald dat de BIZ wordt verlengd, ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024.

Er is sprake van voldoende draagvlak omdat:

  • er 44 stemmen van de 76 stemmen zijn uitgebracht. Dat betekent dat 58% heeft gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50% behaald;
  • van de 44 stemmen zijn 34 voor (77%) en 10 (23%) tegen het instellen van een BIZ (voorwaarde is minimaal 67% voorstemmers);
  • de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de tegenstemmers.

App 'Over uw buurt'

U kunt ook de app 'Over uw buurt' downloaden.